OBEC Content Center

 

 

ขั้นตอนการเข้าห้อง Conference 

 

1.  เข้ามาที่เว็บไซต์ http://technic.supreme.co.th จากนั้น คลิก ที่ป้าย Conference

 

1

 

2.  โปรแกรมจะให้เราลงโปรแกรมก่อน ในครั้งแรก  ให้ คลิก Install

 

2

 

3.  รอจนดาวน์โหลดโปรแกรมจนเสร็จ

  

4

 

4.  จากนั้นให้เรากด ยอมรับเงื่อนไขการติดตั้ง โดย คลิก ที่ I Agree

 

5

 

6.  เสร็จแล้วให้ กรอก ชื่อของท่านลงในช่องว่าง แล้ว คลิก Join conference

 

6

 

7.  กด เลือก อนุญาติ Allow

 

7

 

8.  จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา เพื่อทดสอบ กล้องและไมโครโฟน เมื่อเสร็จแล้วให้ คลิก เข้าห้องประชุม

 

8

 

9.  เข้าห้องประชุมสำเร็จ

 

9